עבודות בידוד

החברה רשומה כקבלן מוכר ברשם
הקבלנים ומבצעת את כל סוגי עבודות הבידוד
והפחחות – בצנרת, מכלים, בידוד חם וקר
ובידוד במעברי כבלי חשמל. כמו כן מייצרת
החברה כריות בידוד.